- Enkelte kunstnere føler seg utestengt av Kirken

Kirkemøtet behandler i helgen en rapport om Den norske kirkes kunst- og kultursatsing. Direktør Petter Myhr i Olavsfestdagene synes det blir mye gode ønsker og ingen forpliktelser.

Nidarosdomen. - Slipp kunstnere mer til i kirken og la de utfolde seg med sine uttrykksformer, sier direktør Petter Myhr i Olavsfestdagene. Slik så det ut i Nidarosdomen under framføreingen av How Like An Angel under Olavsfestdagene i 2016. 

Kirkemøtet i Trondheim drøfter i helgen Den norske kirkes interesser i kulturpolitiske prosesser og som aktør og arena på kulturfeltet. De 116 utsendingene skal ta stilling til hvilke veivalg det er realistisk og klokt å ta for kirkens satsing på kunst og kultur.