Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge tirsdag 17. april 2018.

Havstein kirke: