Bygger ut Heimdal stasjon til knutepunkt for buss og tog

Heimdal stasjon skal i forbindelse med ny rutestruktur i Trondheim fra 3. august 2019 utvikles til et knutepunkt for overgang mellom metrobuss, øvrige bussruter og jernbane.

Bysentrum. Planene for stasjonsområdet på Heimdal omfatter nytt servicebygg med kiosk, kafé, venterom og sykkelhotell og plattformer med leskur for metrobuss. 

Planen omfatter blant annet et nytt servicebygg med kiosk, kafé, venterom og sykkelhotell og plattformer med leskur for metrobuss.