Varsler kaosvinter: Innsparinger gir mindre brøyting og strøing

Et overforbruk på 15 millioner kroner i vedlikeholdsutgiftene i Trondheim sist vinter, gir tøffe innsparinger vinteren 2018/19. Det blir langt mindre brøyting, strøing og bortkjøring av snø.

Brøytekutt. Fra neste vinter blir det ingen brøyting i boliggatene før snlødybden kommer over ti centimeter.  Foto: Kim Nygård.

Krevende værforhold med mye snø og langvarig kulde, endrede krav til deponering av snø og økte priser i nye driftsavtaler med entreprenører, har gitt budsjettoverskridelser på vinterdriften på 25 prosent. Kostnadssprekken vil bli meget merkbart for byens innbyggere neste vinter.