Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge torsdag 14. juni 2018.

Havstein kirke:
Egil Sumstad kl 11.00