Annenhver trondhjemmer støtter bruk av bompenger

Aldri noen gang tidligere har flere trondhjemmere vært positiv til bompenger. Halvparten av de spurte støtter bruk av bompenger.

I den siste undersøkelsen om synet på bomringen blant byens befolkning, svarer 49 prosent «positiv» (svært positiv og ganske positiv) på spørsmålet «I hvilken grad er du positiv eller negativ til bruk av bompenger i Trondheim?»