Miljøpakken:

Sju milliarder kroner til prosjekter siden 2009

Siden 2009, da samarbeidet mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og fylkeskommunen begynte, er det bevilget sju milliarder kroner til Miljøpakken.

Miljøpakken feirer tiårsjubileum i 2018. Miljøpakkens prosjekter omfatter veiutbygging, kollektivtrafikk, sykkelprosjekter, trafikksikkerhet/gang/miljø.