Enovas toppsjef slår tilbake:

- Landstrøm for cruiseskip er et dårlig klimatiltak

Enovas toppsjef, er tydelig på at landstrøm for cruiseskip ikke vil løse klimaproblemene næringen har. – Det er et paradoks at en næring som lever av å vise fram norsk natur, selv gjør så lite for å ta vare på den, sier Nils Kristian Nakstad.

Nils Kristian Nakstad, adm dir i Trondheims-baserte Enova, har ikke latt seg imponere av cruisenæringen. Her med statsministeren under åpningen av Enova-konferansen. 

Hurtigruten og den norske skipsflåten får landstrømanlegg, men ikke de utslippstunge cruiseskipene. Strømforbruket for ett cruiseskip er på nivå med hele Røros by. Men til tross for de store utslippene, har ingen landstrømanlegg for cruiseskip nådd opp i Enovas tildeling av midler.