Vil stenge Trondheimsfjorden for cruiseskip som forurenser

Ikke bare turistfjordene må stenges for cruiseskip som forurenser, men også andre fjorder, som Trondheimsfjorden, mener SVs Lars Haltbrekken.

Når utslippene er så høye, må det få konsekvenser, mener SVs Lars Haltbrekken. Bare forurensingsfrie skip skal inn norske fjorder etter 2026, mener han. 

Adresseavisen kunne torsdag presentere tall fra Vestlandsforskning som viser hvor mye cruiseskip forurenser i norsk farvann . Det er første gang man har en oversikt over den reelle forurensingen, fordi utslipp fra internasjonal skips- og luftfart ikke omfattes av reglene for hvordan stater skal rapportere sine utslipp i oppfølgingen av den internasjonale klimaavtalen.