Nøyaktig ett år til Trondheim får et helt nytt kollektivtilbud

3. august 2019 får trondheimsområdet landets mest moderne kollektivtilbud og den største kollektivomleggingen i byens historie.

Metrobuss. De nye metrobussene er 24 meter lange og har på-og avstigning på fire dører.  Foto: Mariann Dybdahl

Den største endringen blir etableringen av tre metrolinjer, som skal trafikkeres av metrobusser.