Flest innbyggere er for bilfritt sentrum i Trondheim

De fleste innbyggerne i Trondheim ønsker et mest mulig bilfritt sentrum. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for Trondheim kommune.

Ingrid Bouwer Utne foretrekker sykkel framfor bil når hun drar til Trondheim sentrum. 

46 prosent av de spurte svarer «helt enig» eller «delvis enig» på spørsmålet «Trondheim sentrum bør være mest mulig bilfritt», mens 33 prosent er «helt uenig» eller «delvis uenig».