Strid mellom politikere og rådmann om mobbeombud i Malvik

Rådmannen sier nei og vil heller ha et nært samarbeid med mobbeombudet i fylkeskommunen, mens politikerne ber rådmannen snarest om å opprette en stilling som mobbeombud.

Strid. Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig å avvente evalueringen av mobbeombudet i fylkeskommunen før det eventuelt opprettes egen stilling som mobbeombud i Malvik.   Foto: Marianne Tønset

Et forslag om opprettelse av mobbeombud i Malvik har ført til strid mellom rådmannen og politikerne i kommunen.