24 avskiltinger og ni anmeldelser i storkontroll på Sandmoen

Statens vegvesen måtte avskilte 24 kjøretøy i en kontroll de hadde på Sandmoen tirsdag denne uken. Ni ble også anmeldt for ulike forhold.

Flere titalls begjært avskiltede kjøretøy ble tatt inn til kontrollen på Sandmoen. De fleste av dem ble avskiltet.  Foto: Statens vegvesen

Høsten har for alvor kommet til Trøndelag, og det har ikke vært så lave temperaturer i landsdelen på 66 år. Det er en av årsakene til at Statens vegvesen nå begynner å foreta kontroller der det sjekkes om kjøretøyene på veiene i Midt-Norge er egnet for foholdene.