Før kunne du fylle billig drivstoff to dager i uken. Slik er det ikke lenger

– Jeg tror det har kommet et nytt mønster i drivstoffprisene.

Mai Nguyen-Ones har forsket på det nye prismønsteret for drivstoff. – Det nye mønsteret er langt mindre forutsigbart enn det gamle, sier hun.  Foto: Tor Høvik

Mai Nguyen-Ones er stipendiat hos Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har forsket på det nye mønsteret for drivstoffpriser siden januar i år.