Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 12. oktober 2018.

Lademoen kapell:
Anne Kristin Hauan kl 13.00