Frykter snø og kaldt vær gir flere ulykker

Flere tusen militære kjøretøy på veiene før Nato-øvelsen gir farlige situasjoner i trafikken.

En italiensk soldat ble skadd og måtte få behandling på sykehus etter denne utforkjøringen 5. oktober. 

Allerede før selve feltøvelsen starter i neste uke har det vært en rekke ulykker der militære kjøretøy har vært involvert.