Fylkesordfører: - Fullstendig urimelig

Helseministeren åpner for at sykehusene i Trøndelag må ta regninga for manglende budsjettstyring i Møre og Romsdal. – Dette går ikke an, tordner fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Opprørt: Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol og fylkesordfører Tore O. Sandvik er opprørt over helseministerens forslag.  Foto: BJØRN TORE NESS

Til NRK Møre og Romsdal åpner helseministeren opp for at den vanskelige økonomien i Helse Møre og Romsdal kan løses ved ei omfordeling av pengestrømmen i helseforetaket.