Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 09.november 2018.

Byåsen kirke:
Per Hetling kl 11.00