Minneord Dagfinn Müller (pater Olav)

DAGFINN MÜLLER (PATER OLAV)