Utbyggingsplaner på Rotvoll Øvre skaper sjokk og sinne

Rotvoll Eiendom planlegger boligblokker på inntil åtte etasjer på Øvre Rotvoll. En lang rekke med blokker skal bygges parallelt med en hovedvei med fire kjørefelt.

Øvre Rotvoll. Området som skal bygges ut ligger på sørsiden av Omkjøringsvegen. Her kommer det en ny bydel med 1650 boliger og 3600 beboere. Midt i området langs en fire felts gjennomkjøringsvei (Brundalenforbindelsen) skal det bygges en lang rekke med blokker, opptil åtte etasjer høy.   Foto: Flyfoto: Erling Skjærvold Tegning: Pir II

Planene, som omfatter totalt 1650 boliger, har skapt sjokk og sinne blant borettslagene i området. I en felles høringsuttalelse fra seks borettslag som representerer 1200 boenheter protesteres det kraftig mot utbyggingen.