Fornøyd med løsningen på Lade, overrasket over Sentervegen-valg

Coop Midt-Norge, som eier hele City Lade og halve City Syd, er fornøyd med metrobussløsningen på Lade. Tilfredsheten er ikke like stor for den endelig trafikkløsningen i Sentervegen.

Rundkjøring Coop Midt-Norge og Storebrand har ikke fått gehør for ønsket om å beholde rundkjøringen ved City Syd inntil kjøpesenteret utvides og det bygges et lokalsentert i området.   Foto: Håvard Jensen

Adresseavisen fortalte torsdag at metrobussutbyggingen på Lade og Tiller fører til dårligere kapasitet for biltrafikken i Sentervegen og Haakon VIIs gate fordi deler av veiarealet i de to gatene skal omreguleres til kollektivfelt.