Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge torsdag 06. desember 2018.

Havstein kirke:
Møyfrid Gulli Troøien kl 11.00