Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 11. januar 2019.

Byneset kirke:
Hans Christian Ellbro kl 11.00