Vi bruker millioner på personlige bilskilt

Se oversikten over de trønderske skiltene her.

I 2018 kjøpt nordmenn personlige bilskilt for over 17 millioner kroner. Og stadig flere får lyst til å sette sitt personlige preg på bilen sin. Statens vegvesen forventer at denne trenden bare vil øke. Alt overskudd går til kampanjer som tar sikte på å øke trafikksikkerheten.