Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge mandag 11. februar 2019.

Rosenborg kapell:
Astrid Harper kl 12.00