Vareleveranser i Midtbyen tar mer enn dobbelt så lang tid som tidligere

Endret kjøremønster og kjørerestriksjoner i Trondheim sentrum, har ført til en fordobling av kostnadene for vareleveranser i Midtbyen.

Trilleavstand. Det er blitt lengre trilleavstand mellom laste – og lossesonene og kunden som skal ha varene. - Dess lenger distanse jeg må gå, jo lengre tid bruker jeg, sier sjåfør Tengel Borge. 

Nå slår transportfirmaet Otts i Trondheim, på vegne av transportnæringen, alarm om de utfordringene næringen møter i sentrumsgatene. – Vi må i dag bruke flere biler for å levere samme mengde gods som tidligere, sier daglig leder Geir Prytz Heen.