Trendskifte:

Flertall velger bort bilen til fordel for sykkel, gåing og kollektivtransport

Trondheim overoppfyller nullvekstmålet om ingen økning i biltrafikken. Nye reisevanetall fra 2017 viser at antall bilturer har gått ned med fire prosentpoeng fra 2013/14 til 2016/2017.

Sykkelfamilie. Pappa Roy Andre Wahl er helårssyklist. Mamma Marte, Inga og Luka nøyer seg med å sykle i sommerhalvåret.  Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen

Den nye reisevaneundersøkelsen viser et historisk grønt trendskifte. For første gang er det flere som bruker miljøvennlige transportmidler og som sykler, går og bruker kollektivtransport daglig, enn det er som bruker bilen som framkomstmiddel som sjåfør eller bilpassasjer.