Disse passkontorene legges ned i Trøndelag

Av totalt 16 passkontor er det sju som skal legges ned i Trøndelag politidistrikt.

- Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet hvor det skal utstedes pass i fremtiden. I forbindelse med innføring av nye pass og nasjonale ID-kort, iverksettes det strengere krav til utstedelse, til fysisk utforming og kompetanse. Konsekvensen av det er at sju av passkontorene i Trøndelag forsvinner, sier Hege Furuseth Mehus, innføringsansvarlig pass og ID i Trøndelag politidistrikt.