8. mars internasjonal kvinnedag

Kvinners rettigheter stadig under press

Igjen blir hovedparolen om selvbestemt abort viktig i årets 8. mars tog.

De borgelige partiene fjernet i år muligheten for selvbestemt fosterreduksjon ved friske flerlinger før uke 12. Heretter må fosterreduksjon behandles i nemnd. Regjeringa beholdt paragraf 2c. Denne paragrafen gir deg rett til selvbestemt abort inntil uke 24 ut i svangerskapet dersom det er alvorlig sykfom hos fosteret.