Over halvparten av bilkjøringen i Midtbyen er gjennomgangstrafikk

- Bilistene som bare kjører gjennom Midtbyen uten at de har noe ærend der, bør velge andre kjøreruter

Mer enn annenhver bil som kjører gjennom Midtbyen, skal ikke til sentrum for å handle, men bruker bare bygatene som en trase for gjennomkjøring.

Elgeseter. Gjennomgangstrafikken gjennom Midtbyen er størst fra vest mot sør, fra Kongens gate til Elgeseter bru. 

For første gang er det gjennomført en undersøkelse som kartlegger gjennomgangstrafikken i Trondheim sentrum. Tallene fra Statens vegvesen viser at 53 prosent av all bilkjøring i Midtbyen er gjennomkjøringstrafikk.