Over halvparten av bilkjøringen i Midtbyen er gjennomgangstrafikk

- Bilistene som bare kjører gjennom Midtbyen uten at de har noe ærend der, bør velge andre kjøreruter

Mer enn annenhver bil som kjører gjennom Midtbyen, skal ikke til sentrum for å handle, men bruker bare bygatene som en trase for gjennomkjøring.

Elgeseter. Gjennomgangstrafikken gjennom Midtbyen er størst fra vest mot sør, fra Kongens gate til Elgeseter bru.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

For første gang er det gjennomført en undersøkelse som kartlegger gjennomgangstrafikken i Trondheim sentrum. Tallene fra Statens vegvesen viser at 53 prosent av all bilkjøring i Midtbyen er gjennomkjøringstrafikk.