Vil stanse prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate

Høyre mener miljøgateprosjektet er mislykket og sier nei til forlengelse av prøveperioden. Samtidig viser nye tall at trafikken er redusert med flere tusen kjøretøyer i døgnet.

Prøveprosjekt. Formannskapet skal tirsdag ta stilling til om prøveprosjekte med miljøgate i Olav Tryggvasons gate skal forlenges.  Foto: Håvard Jensen

Tall fra konsulentfirmaet Rambøll viser at trafikkmengden har sunket i rushtiden langs hele gata. Tellingene viser også en stor nedgang i antall kjøretøyer i andre sentrumsgater samt Bakke bru.