Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge torsdag 21.mars 2019.

Havstein kirke:
Marit Walseth kl 11.00
Bjørn Næsgaard kl 13.00