Dobbeltdrapstiltalt funnet utilregnelig - dømt til behandling

18-åringen slipper straff for drapene han begikk, men dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Her er den dobbeltdrapstiltalte 18-åringen sammen med sin forsvarer Tore Angen tidligere under straffesaken. Afghaneren var ikke tilstede i retten tirsdag. Han fulgte sorenskriver Leif Otto Østerbøs domsavsigelse fra Regional sikkerhetsavdeling Brøset via videolink. 

Det ble klart da sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett leste opp dommen fra klokken 14.00 tirsdag.