Endelig avslag for Abbasi-familien:

UNE: - Barnets beste er å få bli i Norge, men andre hensyn veier tyngre

UNE mener familien har villedet myndighetene og motsatt seg retur - og dermed misbrukt asylinstituttet. Derfor må de ut av landet. - Norge bryter FNs barnekonvensjon, mener Amnesty.

Barnets beste: UNE viser til at Ehsan (16) vil returnere samlet med familien til Afghanistan, sammen med mor, og to voksne søsken, Yasin (22) og Taibeh (20).  Foto: Håvard Jensen

- Det er ikke lenger noe vi får gjort med situasjonen, sier advokat Erik Vatne.