Utsetter godkjenning av ny kryssløsning på Tiller

Vegdirektoratet frykter trafikkaos i ny rundkjøring ved City Syd

I forbindelse med bygging av nytt knutepunkt for metrobussen ved City Syd, skal lyskrysset Østre Rosten – Sentervegen erstattes med en rundkjøring. Vegdirektoratet avviser å godkjenne planene.

Kaos. Vegdirektoratet frykter at trafikken i den nye rundkjøringen som skal erstatte lyskrysset Østre Rosten - Sentervegen, blir så stor at trafikken kan bli helt blokkert. Tegningen viser rundkjøringen sett vestover med Tillerterminalen og E6 i bakgrunnen og med blant annet Quality Hotel Panorama på venstre side.  Foto: Illustrasjon: Multiconsult

Forslaget fra Miljøpakken og metrobussprosjektet om å fjerne lyskrysset, har tidligere møtt sterk motstand fra politiet, byplankontoret og Statens vegvesen.