Minneord Svein Sofus Anda

Vår kollega Svein Sofus Anda døde 3.mai 2019 etter noen tids sykdom, nær 79 år gammel. Han var født i Risør, vokste delvis opp i Oslo, men flyttet til Orkdal 13 år gammel da hans far ble overlege ved røntgenavdelingen ved Orkdal sykehus. Svein tok eksamen artium ved Orkdal offentlige landsgymnas, særlig var det realfagene fysikk og matematikk som fenget. Ferden gikk så til Universitetet i Oslo hvor han ble cand.med. i 1966. Etter turnustjeneste som lege i Finnmark og i Narvik ble Regionsykehuset i Trondheim Sveins arbeidsplass. Her tjenestegjorde han både ved ortopedisk og kirurgisk avdeling, men etter hvert ble det røntgenavdelingen som ble hans hovedarena. I 1979 ble han spesialist i radiologi og ble tilsatt i fast overlegestilling. Med sin sans for tall og geometriske strukturer var det ikke til å undres over at han etter hvert fordypet seg i fagfeltet ortopedisk radiologi. Dette førte til en doktorgrad i 1991 da han disputerte over et arbeid om bildeundersøkelser av hofteleddet. I 1996 ble han beskikket som professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Trondheim.