Minneord Arne Lyngstad

I forrige uke kom den triste meldingen om at Arne Lyngstad døde 30.mai, 57 år gammel. Vi kjente god til at Arne slet med sykdom, men at det skulle gå så raskt var uventet. Det er ikke mange dagene siden han holdt et engasjerende innlegg for styrene i de regionale helseforetakene i Stjørdal. Arne var nestleder i det regionale brukerutvalget i Helse Midt-Norge, og det var i denne anledningen har holdt et innlegg om «pasientstemmen» under tema «Prioritering – når nye metoder og persontilpasset medisin melder sin ankomst».