Minneord Arne Lyngstad

Arne Lyngstad, KrFs stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag 1997-2005 døde 30.mai med sine nærmeste rundt seg, 57 år gammel. Før stortingsvalget i 2001 ble vi gjort kjent med at Arne var rammet av en kreftsykdom. Allerede den gang ble han informert om at sykdommen ville forkorte livet hans. Dette har han siden vært fortrolig med, men gjentatte tilbakefall har vært en stor påkjenning både for Arne personlig og for familien hans.