Dagens begravelser og bisettelser

Tirsdag 18. juni: