Bilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke i Trondheim

Når regjeringen tirsdag undertegner en ny byvekstavtale for Trondheims-området, innebærer det nye milliarder i bomutgifter for bilistene.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) kommer tirsdag til Trondheim for å være til stede når en ny byvekstavtale for Trondheims-området skal undertegnes.  Foto: Terje Pedersen

Av avtalen , som det ble enighet om i mars i år, fremgår det at brukerfinansiering – altså bompenger – utgjør en vesentlig del av finansieringen.