Dagens begravelser og bisettelser

Tirsdag 25. juni: