Minneord Abdinur Mohamed Mohamud

MINNEORD  Foto: KNUT KITTELSAA

Imam Abdinur Mohamed Mohamud er død, 53 år gammel. Han kom til Trondheim som flyktning fra Somalia i 2007, og ble snart engasjert som imam i Muslim Society Trondheim. Dermed ble han også med i Forum for muslimsk-kristen dialog, som da var et topartssamarbeid mellom moskeen og Nidaros bispedømme.