Nye kollektivfelt på Leangen og Lade

Trondheim får denne uken over en kilometer med nye kollektivfelt på Leangenbrua og Haakon VIIs gate på Lade.

Kollektivfelt I Haakon VIIs gate blir det tre strekninger med kollektivfelt østover (mot Lade Arena) på totalt 880 meter.  Foto: Richard Sagen

De nye kollektivfeltene betyr at det heretter blir ett kjørefelt for biler i begge retninger over Leangenbrua og østover langs halve Haakon VIIs gate.