Minneord Asbjørn Aune

Professor Asbjørn Aune døde 17. juni 2019, 82 år gammel. Hele hans yrkeskarriere var ved NTNU. Han startet som vitenskapelig assistent ved Institutt for maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner i 1962. I 1975 ble han utnevnt til dosent i verkstedteknikk, og i 1993 fikk han professorat i produksjons- og kvalitetsteknikk inntil han gikk av i 2004.