Dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge

Fredag 19. juli.

Byneset kirke: