Dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge

Onsdag 24. juli

Vår Frue kirke: