Minneord Sigmund Arvid Nordli

Sigmund Arvid Nordli døde den 6. juli 84 år gammel. Han vokste opp i Oppdal og begynte ved NSB 18 år gammel som stasjonsbetjentaspirant. Han hadde gjennom sitt lange arbeidsliv ved etaten mange forskjellige funksjoner. Da han gikk av med pensjon var han i administrativ stilling.