Minneord Sigmund Sivertsen

Sigmund Sivertsen døde 28. mai, 90 år gammel, og ble begravet fra Byneset kirke 14. juni. Sigmund etterlater seg et stort tomrom. Han var en kjent, kjær og respektert person for så mange av oss. Han hadde et vidstrakt kontaktnett både i Norge og i utlandet, og han var æresmedlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund.