Minneord Arne Espelund

Metallurgen, professor Arne Espelund, gikk bort 14.august nær 90 år gammel. Han har vært en viktig forsker for arkeologer og andre fagdisipliner som har arbeidet med jernframstilling i eldre tider. Vårt samarbeid med Arne startet tidlig på 1980-tallet da han sammen med realfagslæreren Ivar Berre i Skogn hadde startet forsøk med gammel jernframstilling. Dette kom etter initiativ av Arne Espelund også til å omfatte en arkeologisk undersøkelse av et jernframstillingsanlegg på Heglesvollen i Levanger. Dette var starten på et tverrfaglig samarbeid som har strukket seg helt fram til i dag. Arne Espelund har deltatt i de fleste arkeologiske utgravninger av jernframstillingsanlegg i Midt-Norge, utført analyser av jern og slagg og beregnet så vel utbytte av prosessene som forbruk av ulike råstoff. Han har vist hvordan de metallurgiske prosessene har foregått. Utbytteberegninger har vært avgjørende for oss arkeologer i bestrebelser for å forstå samspillet mellom teknologi og samfunn i eldre tider. Sammen har vi dokumentert en særegen teknologi for framstilling av jern i Midt-Norge i tiden før og etter Kristi Fødsel.