Minneord Per Olav Melhus

Vår bror Per Olav Melhus forlot oss så alt for tidlig. Den 22. juli døde han etter et kort sykeleie, 69 år gammel. Og det var kreften som tok livet av ham. Det gikk veldig fort ifra han ble innlagt på St.Olav, og til han sovnet stille inn på Betania i Malvik. Hans kone Ann bodde på Betania hele tiden Per Olav var der, og hun roser personalet der opp i skyene. Han reiste tidlig på sjøen, og ble etter hvert båtsmann. Etter at han gikk i land fikk han jobb på Trolla Bruk, der han avsluttet karrieren som handformer. Etter tiden på Trolla Bruk ble han ansatt i E-verket, og ble med på et gravelag, der man la ned nye kabler. Per var en likandes og trivelig person, med alltid et glimt i øyet, og en trivelig replikk. Vi er veldig glade for at Per Olav og Ann fikk 15 trivelige år sammen, med leilighet i Spania, hvor de var titt og ofte. Vi har mange trivelige og gode minner både fra barndom og voksen alder å tenke tilbake på. Men uansett så blir det tomt etter ham. Vi lyser fred over Per Olavs minne.